Klimaatverandering? Luister naar de jongeren!

Geplaatst op donderdag 20 juli 2023

Zaterdag 15 juli was eurocommissaris Frans Timmermans te gast in Valkenburg. In de Polfermolen ging hij in gesprek met 50 jongeren over de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij waren ook jongeren uit Valkenburg aanwezig die zelf het hoogwater in 2021 hebben meegemaakt; zoals Yzée (jeugdbestuurder van Waterschap Limburg) en Per (student European Studies en gids in de Valkenburgse mergelgrotten).

Waarom hebben ze meegedaan?

Yzée werd gevraagd om de bijeenkomst mede te promoten en ook als gespreksfacilitator mee te doen. “Dat vond ik spannend maar vooral ook een uitdagende kans!”
Per vindt dat jongeren zich actief in moeten zetten in situaties die ook voor hen noodzaak hebben. “Zeker in een thema als klimaatverandering is een jeugdig perspectief ontzettend belangrijk.”
Ook Yzée onderstreept het belang dat jongeren worden gehoord en mee mogen beslissen op hoog niveau: “Het was natuurlijk geen G20 of iets dergelijks, maar Frans Timmermans is wel een ingang naar iets groots. Zijn bereik zorgt ervoor dat jongeren gemakkelijker met politiek in aanraking kunnen komen.” En die jongeren barsten volgens Yzée en Per van de goede ideeën maar niemand luistert ernaar. “Jongeren moeten kunnen bijdragen op hoog niveau, alleen zo lossen we de klimaatcrisis op!”

Wat hebben ze Frans Timmermans meegegeven?

Per: “Ik heb verteld hoe ik de watersnood heb ervaren en wat ik zelf doe om soortgelijke situaties tegen te gaan. Individueel lijkt het alsof je niet veel kunt doen, maar als iedereen een beetje bijdraagt zijn grote resultaten te behalen.”
Yzée en haar familie werden zwaar getroffen tijdens de overstroming in 2021. “Daardoor weet ik veel van water en wat het doet met jongeren. Vanuit die ervaring heb ik als gespreksfacilitator het gesprek binnen mijn groepje in goede banen geleid. Wij hadden een mooie vraag voor Frans Timmermans: ‘Is het met die nieuwe natuurherstel wet, die u door het Europees Parlement heeft gehaald, niet zo dat er daardoor nog een laag bureaucratie is bijgekomen? Wij als lokale Valkenburgers hebben juist met afschuw gekeken naar die bureaucratie in de tijd na de overstroming.’

Wat verwachten ze voor de toekomst?

Per hoopt op een mentaliteitskentering: “En dat we mét het klimaat werken in plaats van proberen te sturen. Specifiek kijkend naar Valkenburg hoop ik op meer groen. Van dicht getegelde straten en tuinen naar een oase in het Geuldal.”
Yzée heeft niet zo’n hoge verwachtingen meer op het gebied van klimaat. “De ene dag denk ik dat we vooruit gaan en de andere dag wordt er weer een wet zodanig afgezwakt dat we bijna terug zijn bij af. Daarentegen hoop ik wel dat mensen minder laks worden ten aanzien van klimaatadaptatie. Ik zou willen dat we in 2050 bijna met afschuw kijken naar ons hedendaags klimaatbeleid. Dat we ons met verbazing afvragen: hoe gingen we in 2023 om met onze planeet? Ik hoop dat er een mentaliteitsverandering gaat plaatsvinden waarbij we niet meer denken ‘hoe gaan we klimaatverandering aanpakken’ maar hoe snél gaan we het aanpakken, morgen of vandaag?”

Gastgemeente

Burgemeester Daan Prevoo was gastheer van het evenement. Hij spreekt veel met jongeren en geeft regelmatig lezingen voor studenten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. “Het zijn de komende generaties die zowel de negatieve gevolgen zullen ervaren en tegelijkertijd voor oplossingen moeten gaan zorgen. Frans Timmermans is een belangrijke politieke speler om die urgentie te onderstrepen en er voor te zorgen dat er voldoende mensen in actie komen. Niet alleen alleen de gewone burger maar vooral ook Europese leiders en volksvertegenwoordigers. Er spelen zoveel belangen dat het een complex en langdurig traag proces is met aparte spelregels die je moet beheersen. Frans Timmermans doet dat goed. Bovendien denkt hij breed en beseft het belang om de volgende generatie(s) nu al te betrekken bij de uitdagingen. De gesprekken met de jongeren en tussen de jongeren onderling stemmen positief. Het is een generatie die veel bewuster met onze aarde, klimaat en natuur omgaat. De link met Valkenburg is duidelijk: hier haal je de eerste getuigenissen op van de tot nu toe omvangrijkste klimaatramp in Nederland.”

Meer nieuws