Uitnodiging Tiny Forest

Geplaatst op donderdag 6 juli 2023

Kom kennisnemen van het initiatief om een Tiny Forest (klein bos) aan te leggen in het centrum van de gemeente Valkenburg op het pleintje van de Bogaardlaan-Tienschuurstraat.

Datum: Dinsdag 18 juli 2023
Tijdstip inloop: tussen 19:00 en 20:30 uur
Locatie: Kruising Bogaardlaan-Tienschuurstraat

De aanleg van dit minibos is het startpunt van de vergroening van gemeente Valkenburg aan de Geul. Door steen te vervangen door bomen, struiken en bloemen maken we Valkenburg niet alleen mooier, maar bereiden we ons ook voor op het veranderende klimaat. Meer groen betekent minder wateroverlast en meer verkoeling op warme dagen. Bovendien maakt groen bewoners gezond en gelukkig. We willen dit minibos graag samen met de buurt aanleggen en zoeken ook vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen met de verzorging van de bomen.

Dit initiatief komt van de IVN natuureducatie, een vereniging die mens en natuur met elkaar wil verbinden. Het programma Natuurkracht heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van dit minibos. Natuurkracht is een samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, ARK Rewilding Neerland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds en wordt met steun van de Nationale Postcode loterij mogelijk gemaakt.

Kom gerust even langs. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Kijk voor informatie op: www.natuurkracht.org (Deze link gaat naar een externe website)

Meer nieuws