Vaststelling Algemene subsidieverordening

Geplaatst op maandag 3 juli 2023

In haar vergadering van 19 juni 2023 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 (ASV 2023) vastgesteld. De ASV 2023 treedt in werking per 1 juli 2023. Per 1 juli 2023 vervalt de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

Alle aanvragen die voor inwerkingtreding van deze verordening (1 juli 2023) zijn binnengekomen waarop nog geen besluit is genomen, worden conform de ASV 2023 behandeld, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de aanvrager daardoor in zijn belangen wordt geschaad. In dat geval wordt getoetst aan de ASV 2016 (overgangsrecht artikel 19 ASV 2023).

De ASV 2023 voorziet in de gewenste flexibele, doelmatige en rechtmatige subsidieregelgeving, transparante en uniforme toepassing van het instrument subsidies, geactualiseerde juridische grondslagen voor te verstrekken subsidies en een eenvoudiger en minder tijdrovend subsidieproces.

Besluit tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2023 (Deze link gaat naar een externe website)

Meer nieuws