Duidelijkheid over toekomst Polfermolen

Geplaatst op woensdag 28 juni 2023

Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Polfermolen. Onlangs besloot de raad om de bestaande horecaruimte op te knappen en de theaterzaal, foyer en sporthal duurzaam te renoveren. Het zwembad en de fitnessruimte worden gesloopt.  Wethouder Jef Kleijnen is blij met het besluit: “Het doet me persoonlijk pijn in het hart dat we het zwembad moeten afstoten. Maar er is nu weer perspectief voor de gebruikers van de Polfermolen en dat brengt rust bij de verenigingen. Nu kunnen we doorpakken.”

Sinds 2021 zijn het zwembad en de fitnessruimte gesloten. Door de hoge kosten was het zwembad in de huidige vorm niet te handhaven. De overige voorzieningen zijn bouwkundig nog prima in orde. “Na de renovatie kunnen de sporthal en theaterzaal weer minimaal twintig jaar verder”; aldus de wethouder.

De afgelopen periode zijn een aantal opties voor het complex bekeken. Die variëren van volledig slopen en nieuw bouwen tot renoveren en verduurzamen. Uiteindelijk heeft de raad voor dat laatste gekozen waarbij er ook een besluit is genomen over de horecaruimte. Het voorstel is om het huidige grand café op te knappen in plaats van nieuwe horeca te bouwen met zicht op de sporthal. Dat zou volgens wethouder Kleijnen ten koste gaan van de foyer: “Met het handhaven van die grote hal komen we tegemoet aan de wensen van de sociaal-culturele verenigingen zoals harmonieën en carnavalsverenigingen. Zij hebben de huidige foyer nodig bij grotere uitvoeringen in de theaterzaal.”

Nog een jaar bouwvoorbereidingen

Het gaat nog wel een jaar duren voordat er daadwerkelijk wordt gestart met de renovatie. Alle voorbereidingen, van een definitief ontwerp tot een bouwvergunning en de aanbesteding, kosten veel tijd. Wethouder Kleijnen: “De daadwerkelijke bouwactiviteiten gaan ongeveer 8 maanden duren. Tijdens de werkzaamheden blijft de winkel zoveel als mogelijk op. In samenspraak met de verenigingen maken we daar afspraken over. Aan een sporthal kun je bijvoorbeeld in de zomermaanden werken. Maar we zullen er niet aan ontkomen dat er overlast is.” Als alles volgens plan verloopt, hoopt de wethouder na het zomerreces van 2025 de nieuwe accommodatie te kunnen heropenen.

Op de vraag wat er gaat gebeuren met de ruimte die vrij komt na sloop van het zwembad is de wethouder duidelijk: “Er is van alles mogelijk maar uitgangspunt is dat de ontwikkeling past binnen de gebiedsvisie voor Valkenburg West. Voorlopig wordt er gras ingezaaid.”

Meer nieuws