Staatsbosbeheer plant nieuw bos bij het Kloosterbosch

Geplaatst op dinsdag 31 januari 2023

Staatsbosbeheer plant deze winter ongeveer 7.500 bomen en struiken bij het Kloosterbosch in Valkenburg. Het gaat om ca 3,3 ha nieuw bos aan het Goudenroodpad. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. In de komende jaren wordt landelijk 5.000 hectare nieuw bos geplant. 

Kloosterbosch

Het Kloosterbosch maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Geuldal en heeft als belangrijkste habitattypen eiken-haagbeukenbos en beuken-eikenbos met hulst. Met de realisatie van het nieuwe bos bij het Kloosterbosch wordt de natuurkwaliteit van het bestaande bos versterkt Aan de oostzijde lag jarenlang een akker, waarvan afstroming van voedselrijk water en bodemdeeltjes naar het Kloosterbosch en ecologisch waardevolle grasland kon plaatsvinden. Met de aanplant van het nieuwe bos op deze akker wordt dit voorkomen. Op de locatie bij het Kloosterbosch worden onder andere de volgende boom- en struiksoorten: zomereik, wintereik, winterlinde, zoete kers, en haagbeuk.

Wildschade

De jonge bosaanplant moeten worden beschermd tegen wildvraat en wildschade. Daarom worden rondom de meeste locaties hoge rasters aangelegd. Met de aanleg van de rasters wordt er rekening mee gehouden dat kleine zoogdieren de percelen nog wel kunnen passeren. Wanneer het plantsoen na 5 à 6 jaar hoog genoeg is – en als volwaardig bos kan worden beschouwd – wordt het raster weer verwijderd. Het materiaal wordt grotendeels hergebruikt.

Meer nieuws