Aanbieden profielschets nieuwe burgemeester

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2020

De gemeenteraad dankt u hartelijk voor de reacties op de oproep om mee te denken over onze nieuwe burgemeester!
 
In meerdere ontvangen reacties is er aandacht gevraagd voor verschillende thema’s bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester, zoals onder andere toekomstbestendigheid van de gemeente, de jeugd, leefbaarheid en natuur. Deze reacties zijn verwerkt bij het opstellen van de profielschets. De profielschets is de vacaturetekst voor geïnteresseerde kandidaten voor het burgemeesterschap.
 
Tijdens de raadsvergadering op 15 oktober a.s. wordt deze profielschets door de gemeenteraad aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer Theo Bovens.
 
Hiermee start de formele procedure voor het zoeken naar een opvolger van burgemeester Jan Schrijen. De vacature wordt opengesteld door publicatie in de Staatscourant.
De duur van deze openstellingstermijn is ongeveer drie weken na de publicatiedatum. In de periode daarna gaat de door de gemeenteraad ingestelde vertrouwenscommissie aan de slag met de sollicitatieprocedure.
 
Het is de bedoeling dat er in de eerste maanden van 2021 door de vertrouwenscommissie een kandidaat wordt voorgedragen aan de gemeenteraad en er daarna de nieuwe burgemeester in Valkenburg aan de Geul benoemd kan worden.

Raadsvergadering 15 oktober 2020 om 19.00 uur

Tijdens een openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul op donderdag 15 oktober 2020 om 19.00 uur in het gemeentehuis wordt de profielschets van de nieuwe burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, aangeboden.

Door de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering helaas niet in de raadzaal bijwonen. U kunt de vergadering uiteraard wel volgen via de livestream op Youtube

Bekijk de agenda van de raadsvergadering.

Meer nieuws