Kerstparade

Datum: zaterdag 16 december 2023 19:30 - 23:59. Locatie: Centrum Valkenburg

Kerstparade in het centrum van Valkenburg.

Route Kerstparade
De route van de Kerstparade is hetzelfde als in 2022. Opstellen in de Lindenlaan en Poststraat. Start parade: Poststraat - Dr. Erensstraat- St. Pieterstraat - Walramplein - Hovetstraat - Berkelstraat - Grotestraat Centrum - Bogaardlaan. Daar wordt de parade ontbonden. Daarna worden de wagens ± 30 minuten neergezet op het Walramplein waarna ze vervolgens wegrijden via Het Bat. Bij grote drukte trekt de parade ook nog in de Bogaardlaan en is de ontbinding bij het Walramplein/hoek Bogaardlaan.

Op de volgende locaties langs de route van de Kerstparade worden publieksvakken ingericht en kun je de parade goed zien:
- Muntstraat
- Pelerinstraat
- Dr. Erensplein

Reserveringen bij horecabedrijven
Voor reserveringen wordt door de horecaondernemer een reserveringsbevestiging aan de bezoekers verstrekt.

Afhankelijk van de drukte zal het op sommige momenten noodzakelijk zijn om voorafgaande aan de Kerstparade de toegangswegen naar de Kerstparade af te sluiten.
Als er sprake is van afsluitingen, zijn er drie ingangen waar horecabezoekers wel worden toegelaten op vertoon van de reserveringsbevestiging aan de beveiliger:
1- de Hovetstraat;
2- de Walravenstraat vanuit het Walramplein en;
3- de Grendelpoort vanaf de westelijke zijde.
Er is altijd een ingang vanaf het Walramplein open voor horecabezoekers op vertoon van de reserveringsbevestiging. Er wordt alleen het aantal personen doorgelaten dat op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

De Grendelpoort wordt alleen afgesloten bij grote drukte en blijft zo lang mogelijk open. Bij de Grendelpoort kan er een moment zijn dat mensen niet binnen komen op woensdag tussen 19.30-20.00 uur en zaterdag tussen 20.00-20.30 uur. Dit is afhankelijk van de drukte. Let op: Als de Grendelpoort wordt afgesloten, komen ook horecabezoekers niet binnen. Ook niet met een reserveringsbevestiging.