Archief vergaderingen 2016

Overzicht vergaderingen 2016
DatumVergadering
19 december 2016Raadsvergadering
Aanwezig namens de raad:
H.M.E. Weerts(AB), J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp(PGP), C.M.J. Fulmer-Bouwens(PGP), M.M.N. Knubben(CDA), H.W.P. Trimbos(VVD),
H.M.J.G. Cobben(AB), dr. J.L.M. Lebouille(CDA), J.H. Römling(AB), G.G.J.M. Silverentand-Nelissen(CDA), J.E.J. Blom(CDA),
mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings(VVD), N.J.M.M. Dauven(AB), H.J.M. Aussems(PGP), H.W.J.M. Hardij(AB), dr. A. Hidding(D66),
H.W.P. Bemelmans(AB) en M.A.C. Dexters-Mijnes(AB)
Aanwezig namens het college:
drs. M.J.A. Eurlings, wethouder drs. H.M.L. Dauven(AB), wethouder drs. C.P.J.L. Vankan(AB), wethouder drs. R. Meijers(PGP), wethouder J.M.M. Vermeer (VVD) en algemeen directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
5 december 2016Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
30 november 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
29 november 2016Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
28 november 2016Commissie Sociaal Domein (SD)
8 november 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
H.W.P. Trimbos(VVD), H.M.J.G. Cobben(AB),
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp(PGP),
C.M.J. Fulmer-Bouwens(PGP), H.J.M. Aussems(PGP), J.H. Römling(AB), M.A.C. Dexters-Mijnes(AB), H.W.J.M. Hardij(AB), M.M.N. Knubben(CDA), N.J.M.M. Dauven(AB),
mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings(VVD), H.W.P. Bemelmans(AB), dr. J.L.M. Lebouille(CDA), J.E.J. Blom(CDA), G.G.J.M. Silverentand-Nelissen(CDA), dr. A. Hidding(D66) en H.M.E. Weerts(AB)
Griffier:
mr. J.W.L. Pluijmen
Aanwezige collegeleden:
burgemeester dr. M.J.A. Eurlings, wethouder drs. H.M.L. Dauven(AB), wethouder drs. C.P.J.L. Vankan(AB), wethouder drs. R. Meijers(PGP), wethouder J.M.M. Vermeer (VVD), algemeen directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
26 oktober 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
10 oktober 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
H.M.J.G. Cobben (AB), J.M. Savelsbergh-Auf den
Kamp (PGP), H.W.P. Trimbos, (VVD), dr. J.L.M.
Lebouille (CDA), M.M.N. Knubben (CDA), J.E.J.
Blom (CDA), H.M.E. Weerts (AB), H.J.M. Aussems
(PGP), C.M.J. Fulmer-Bouwens (PGP), N.J.M.M.
Dauven (AB), H.W.J.M. Hardij (AB), H.W.P.
Bemelmans (AB), G.G.J.M. Silverentand-Nelissen
(CDA), J.H. Römling (AB), dr. A. Hidding (D66) en M.A.C. Dexters-Mijnes
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Aanwezige collegeleden:
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan (AB), wethouder
drs. R. Meijers (PGP), wethouder J.M.M. Vermeer
(VVD) en algemeen directeur/gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
Afwezig met kennisgeving:
R.P.G.M. Schurgers (AB), mr. B.M.J.F. Eurlings
(VVD) en wethouder drs. H.M.L. Dauven (AB)
27 september 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
26 september 2016Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
21 september 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
20 september 2016Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
19 september 2016Commissie Sociaal Domein (SD)
11 juli 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
H.W.P. Trimbos, R.P.G.M. Schurgers, G.G.J.M.
Silverentand-Nelissen, M.M.N. Knubben, J.H.
Römling, H.M.J.G. Cobben, N.J.M.M. Dauven, dr.
J.L.M. Lebouille, C.M.J. Fulmer-Bouwens, J.M.
Savelsbergh-Auf den Kamp, mr. B.M.J.F. Eurlings,
H.J.M. Aussems, H.W.J.M. Hardij, H.W.P.
Bemelmans en H.M.E. Weerts
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings, wethouder drs.
H.M.L. Dauven, wethouder drs. C.P.J.L. Vankan,
wethouder drs. R. Meijers, wethouder J.M.M. Vermeer en algemeen directeur / gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts
Afwezig met kennisgeving: dr. A. Hidding en J.E.J.
Blom
4 juli 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
30 juni 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
H.W.J.M. Hardij, H.M.E. Weerts, H.M.J.G. Cobben, R.P.G.M. Schurgers, N.J.M.M. Dauven, H.W.P. Bemelmans, H.W.P. Trimbos, mr. B.M.J.F.
Eurlings, M.M.N. Knubben, J.E.J. Blom, dr. J.L.M.
Lebouille, G.G.J.M. Silverentand-Nelissen, C.M.J.
Fulmer-Bouwens, J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp en dr. A. Hidding
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Overige aanwezigen:
drs. Th.J.F.M. Bovens, Commissaris van de Koning in de provincie Limburg
Mr. A. Penn-te Strakke, burgemeester Maastricht
drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder drs. R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur / gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
27 juni 2016Commissie Sociaal Domein (SD)
22 juni 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
30 mei 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
H.W.P. Trimbos, J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
H.J.M. Aussems, C.M.J. Fulmer-Bouwens, dr. J.L.M. Lebouille, J.H. Römling, M.M.N. Knubben,
dr. A. Hidding, H.M.E. Weerts, H.W.J.M. Hardij, N.J.M.M. Dauven, mr. B.M.J.F. Eurlings, J.E.J. Blom, G.G.J.M. Silverentand-Nelissen, H.W.P. Bemelmans, R.P.G.M. Schurgers, H.M.J.G. Cobben
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Overige aanwezigen:
de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, Commissaris van de Koning in de provincie Limburg
de heer N. Dolmans, Kabinetschef van de Commissaris van de Koning in de provincie
Limburg
de heer H. Spiertz, Kabinet van de Commissaris
van de Koning in de provincie Limburg
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur / gemeentesecretaris L.T.J.M.
Bongarts
17 mei 2016Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
11 mei 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
10 mei 2016Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
9 mei 2016Commissie Sociaal Domein (SD)
25 april 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers, H.W.P. Bemelmans, J.E.J. Blom, M.M.N. Knubben, mr. E.M.J. Crombag/dr. J.L.M. Lebouille, J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp, H.J.M. Aussems, H.W.J.M. Hardij, H.M.J.G. Cobben, H.W.P. Trimbos, mr. B.M.J.F. Eurlings, G.G.J.M. Silverentand-Nelissen, N.J.M.M. Dauven,
dr. A. Hidding, C.M.J. Fulmer-Bouwens, J.H. Römling en H.M.E. Weerts
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings, wethouder drs. H.M.L. Dauven, wethouder drs. C.P.J.L. Vankan,
wethouder R. Meijers, wethouder J.M.M. Vermeer en algemeen directeur / gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
11 april 2016Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
6 april 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
5 april 2016Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
4 april 2016Commissie Sociaal Domein (SD)
15 februari 2016Raadsvergadering
Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers, H.W.P. Bemelmans, H.W.P.
Trimbos, J.H. Römling, J.M. Savelsbergh-Auf den
Kamp, J.E.J. Blom, H.M.J.G. Cobben, H.W.J.M.
Hardij, M.M.N. Knubben, H.M.E. Weerts, mr.
B.M.J.F. Eurlings, G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
mr. E.M.J. Crombag, N.J.M.M. Dauven en C.M.J.
Fulmer-Bouwens
Griffier: mr. J.W.L. Pluijmen
Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings, wethouder drs.
H.M.L. Dauven, wethouder drs. C.P.J.L. Vankan,
wethouder R. Meijers, wethouder J.M.M. Vermeer en algemeen directeur/ gemeentesecretaris
L.T.J.M. Bongarts
Afwezig met kennisgeving:
dr. A. Hidding en H.J.M. Aussems
1 februari 2016Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
27 januari 2016Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR)
26 januari 2016Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)
25 januari 2016Commissie Sociaal Domein (SD)

Meer in Vergaderingen / agenda's