Stand van zaken Polfermolen

Maandag 22 maart start ontmanteling zwembad

Maandag 22 maart wordt het zwembad in de Polfermolen leeggepompt en worden de zwembadinstallaties afgekoppeld. Verder is het noodzakelijk om de klimaatbeheersing, verwarmingsinstallatie en waterleidingen los te koppelen van het zwembad en fitnessgedeelte. Dit is onder andere van belang om te voorkomen dat legionella ontstaat. Tevens wordt de veiling van de inventaris van de fitness en zwembad weer opgestart.
 

Uitstel werkzaamheden

In december 2020 heeft de Raad besloten dat de Polfermolen minimaal tot en met de zomervakantie van dit jaar in stand blijft, zodat theaterzaal en sporthal in gebruik kunnen blijven. Tevens heeft de Raad reeds in mei 2020 besloten dat het zwembad en de fitnessruimten per 1 januari 2021 gesloten zouden worden. De ontmanteling van het zwembad werd vervolgens op het laatste moment uitgesteld nadat zich een ondernemer meldde met nieuwe plannen voor de Polfermolen. Deze plannen zijn in de afgelopen 2 maanden uitvoerig bestudeerd, waarna het college unaniem de conclusie heeft getrokken dat deze plannen volstrekt niet voldoen aan de kaders die door de Raad zijn vastgesteld, zowel financieel als inhoudelijk. Daarenboven bleek 1 op 1 verder praten met deze aanbieder vanwege de geldende aanbestedingsregels onwettig. Vandaar dat maandag a.s. de uitgestelde werkzaamheden weer zullen worden opgestart.
Het college had graag alle stukken over de aanbieding plus de afwijzing openbaar gemaakt, maar de aanbieder weigert vooralsnog hiervoor toestemming te geven.

Onderzoek Rekenkamer

Vorige week heeft de raad de wens geuit om de besluitvorming in het Polfermolen-dossier door een onafhankelijke rekenkamercommissie te laten onderzoeken. De rekenkamer bekijkt dan achteraf hoe het proces van besluitvorming verlopen is en welke lessen de raad daar uit kan trekken.  De rekenkamercommissie toetst dus niet de haalbaarheid van de voorgelegde plannen en heeft geen adviesrol. Dit onderzoek van de rekenkamer heeft derhalve verder geen enkele invloed op het reeds eerder genomen raadsbesluit om het zwembad van de Polfermolen te sluiten.