Bestrijding eenzaamheid bij senioren

Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2020

Deze week heeft wethouder Remy Meijers het convenant ondertekend waarbij de gemeente en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) de handen ineen hebben geslagen voor de bestrijding van eenzaamheid bij senioren.

Wethouder Remy Meijers wil de eenzaamheid bij senioren terugdringen: “Ook in onze gemeente komt eenzaamheid nog te vaak voor. Daarom hebben wij niet lang geaarzeld om ons aan te melden bij de KBO als pilotgemeente. Door mee te doen aan dit provinciale project kunne we onze krachten bundelen met de andere deelnemers. Zij hebben ieder hun eigen specialisme, kunde en ervaring. Zo versterken en leren we van elkaar. En dat komt de strijd tegen eenzaamheid alleen maar ten goede.”

Het project heeft de uitdrukkelijke steun van de Provincie Limburg. KBO Limburg is kartrekker van dit project en werkt samen met de volgende partijen:

  • Netwerk Senioren Limburg
  • GGD Limburg Noord, GGD Zuid Limburg
  • Maastricht University
  • Open Universiteit
  • Hogeschool Zuyd
  • Burgerkracht Limburg
  • Platform Mantelzorg Limburg

Aanpak in Valkenburg aan de Geul

In Valkenburg aan de Geul  functioneert al een aantal maanden een lokale werkgroep genaamd ‘Samen tegen eenzaamheid’. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin een aantal concrete acties zijn opgesomd. In de week tegen de eenzaamheid (1 tot en met 8 oktober) worden  een aantal van deze acties onder de aandacht gebracht Denk hierbij aan de introductie van de beweegmakelaar en het lanceren van een meldpunt eenzaamheid.
 

Meer nieuws