Beleidskader Afval en Grondstoffen

Geplaatst op donderdag 23 november 2023

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul bundelen hun krachten voor een duurzame en circulaire grondstoffeneconomie. Onder de paraplu van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (GR) hebben de drie gemeenten hun huidige afvalbeleid herzien, met als resultaat het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen waarin de hoofdlijnen voor de toekomst zijn vastgelegd.

In 2023 zijn inwoners, met enquêtes en bijeenkomsten, actief betrokken bij dit proces. Hun input en ideeën hebben een belangrijke rol gespeeld. Na goedkeuring door de GR en de afzonderlijke colleges van Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul, wordt het Regionaal Beleidskader begin 2024 aan de gemeenteraden voorgelegd.

Hoofdlijnen van het Regionaal Beleidskader

Het doel is om in 2050 over te stappen naar een 'circulaire grondstoffeneconomie', waarbij restafval tot een minimum wordt teruggedrongen en grondstoffen optimaal hergebruikt worden. De focus ligt op een aantal belangrijke doelen in 2030, waaronder:

- Hergebruik van grondstoffen: Intensivering van de scheiding van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft+e), plastic, metaal en drankkartons (pmd), textiel en luiers en incontinentiematerialen.
- Openbare ruimte: Vermindering van overlast van zwerfafval in de openbare ruimte.
- Kosten: Redelijke kosten die passen bij de geboden service.

De aanpak kan variëren per gebied, afhankelijk van de beste inzamelmethoden. Concrete plannen hiervoor volgen later, maar de gemeenten hebben alvast enkele gezamenlijke doelen geformuleerd. Zoals het vergemakkelijken van het scheiden van gft+e, pmd-inzameling aan huis in Maastricht, verbeterde service voor restafval, lagere tarieven bij milieuparken en gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal in Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

Participatie en besluitvorming

Voorafgaand aan het besluitvormingsproces organiseert de gemeenteraad van Meerssen op donderdag 7 december 2023 een themabijeenkomst voor de gemeenteraad. Deze is voor inwoners via een livestream te volgen. De gemeente Maastricht volgt 9 januari 2024 met een stadsronde.

Het besluit over het Regionaal Beleidskader wordt begin 2024 verwacht. Na goedkeuring gaan de gemeenten individuele grondstoffenplannen ontwikkelen. Naar verwachting heeft iedere gemeente eind 2024 het grondstoffenplan gereed. Omdat een dergelijke herijking omvangrijk is en gemeenten hiervoor voorzieningen moeten realiseren, zullen inwoners op zijn vroegst in 2025 de eerste zichtbare veranderingen zien.

Klik hier om het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen te lezen (PDF, 3.4 MB)

Meer nieuws