Geen Kerstmarkt in de Gemeentegrot dit jaar

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020

De stijgende besmettingen in Nederland en de daarop volgende landelijke maatregelen hebben  er toe geleid dat dit jaar geen Kerstmarkt in de Gemeentegrot Valkenburg kan plaatsvinden.


Tot 13 oktober 2020 zag het er naar uit dat binnen de destijds geldende kaders  een veilige en gastvrije Kerstmarkt in de Gemeentegrot georganiseerd zou kunnen worden. Met  inachtneming van maatregelen zoals bijvoorbeeld 1,5 meter afstand, een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig in de grot, reserveringen vooraf, tijdvakken, looprichtingen, gezondheidscheck en meer toezichthoudend personeel.

Op grond van de landelijke nieuwe richtlijnen die nodig zijn vanwege fors toenemende COVID-19 besmettingen, kondigde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 14 oktober 2020 een nieuwe noodverordening af. Daarin staat onder andere sluiting van de horeca, verbod op alle evenementen, reisbewegingen tot het hoogst noodzakelijke beperken, samenkomst binnen niet meer dan 30 personen, buiten niet meer dan 40 personen en verbod op samenkomst, waar dan ook, met meer dan 4 personen in een groep. Dit leidt bijgevolg tot een negatieve advisering. Vandaar dat wij hebben besloten de organisatie en voorbereiding van de kerstmarkt per direct stop te zetten. Dit jaar zal er dus geen Kerstmarkt in de Gemeentegrot zijn. Wij realiseren ons dat dit een enorme tegenslag betekent voor alle betrokkenen bij Kerststad, maar ook voor onze economie en ondernemers. Maar met de huidige cijfers van oplopende besmettingen en de daarop volgende noodzakelijke maatregelen is dit helaas niet te vermijden.

Kerst in Valkenburg 2020


Kerst in Valkenburg zal heel anders zijn dan in de laatste jaren, met  zeer beperkt en gespreid bezoek dat vooral vooraf plant en reserveert voor een beperkt aantal activiteiten en open attracties.

De sfeerverlichting wordt conform de planning aangebracht en ook de kerstbomen worden in het centrum en de dorpskernen neergezet.

Mocht de situatie over enkele weken versoepelen en de horeca weer open kunnen, dan zijn we voorbereid om alsnog enkele beperkte alternatieve activiteiten op te pakken. Zo wordt het Christmas LightArts Festival, waarbij dagelijks in en rond het centrum een aantal gebouwen en andere objecten op een speciale wijze worden aangelicht, uitgesteld totdat door  een mogelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen een bezoek aan Valkenburg weer mogelijk is.

Ten slotte 
Kerststad

Valkenburg is de laatste jaren uitgegroeid tot de belangrijkste periode voor de toeristisch- recreatieve sector in Valkenburg aan de Geul. Wij beseffen dan ook terdege dat het niet doorgaan van de activiteiten rondom Kerststad, in combinatie met de algemene landelijke maatregelen, een enorme impact hebben op zowel onze ondernemers, maar ook alle inwoners. Wij wensen iedereen dan ook veel sterkte toe. Wij zijn tot het uiterste gegaan om oplossingen te vinden zodat Kerststad op een veilige en verantwoorde wijze door zou kunnen gaan. Maar met de huidige zorgwekkende ontwikkelingen is dit niet mogelijk gebleken. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners en bezoekers staan namelijk ten alle tijde op de eerste plaats.

Wij hopen dan ook dat iedereen zich aan de voorgeschreven maatregelen en adviezen houdt zodat er snel verbetering zichtbaar is en wij weer gezamenlijk stappen voorwaarts kunnen maken

Meer nieuws