Belangrijke data

Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen 2022
Datum Actie
Tot 20 december 2021, 23.59 uur Partijnaam registreren voor verkiezingen
19 januari 2022 Proefinlevering documenten en kandidatenlijst voor kandidaatstelling
17 tot en met 31 januari 2022 Ondersteuningsverklaringen afleggen voor verkiezingen
31 januari 2022 Inleveren van de kandidatenlijst (dag van Kandidaatstelling)
2 tot en met 4 februari 2022, 15.00 uur Inleveren ontbrekende stukken kandidaatstelling (verzuimherstel)
14 en 15 maart 2022 Vervroegd stemmen gemeenteraadsverkiezing
16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen