Algemene informatie verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats.

In Nederland zijn er verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement en de Waterschappen. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar.

Elke inwoner die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Voorwaarde is dat de kiezer in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit (m.u.v. de Waterschapsverkiezingen) en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Uw stem telt!

Uw stemrecht is een waardevol democratisch recht. Tijdens een verkiezing kunt u met uw stem mede bepalen wie de komende periode de burgers van Valkenburg aan de Geul, Limburg, Nederland of Europa vertegenwoordigen.

Uitslagen vorige verkiezingen

Alle uitslagen van vorige verkiezingen kunt u vinden op: www.verkiezingsuitslagen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op: De kiesraad (Deze link gaat naar een externe website)