Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding kunt u tot uiterlijk 1 juli indienen. 

Wilt u meer weten of een voorstelformulier aanvragen?
Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 043 of per e-mail 
bestuurssecretariaat@valkenburg.nl.

Beschrijving

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

De uitreiking van een lintje is tijdens:

 • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
 • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

 • De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

Aanpak

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

 • Download het aanvraagformulier (Deze link gaat naar een externe website). Of vraag het formulier op bij de gemeente.
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt. Denkt u ook aan de verklaring van geen bezwaar bij de werkgever. 
 • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Termijn

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? U moet voor 1 juli iemand voordragen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie