Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 1 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng de heer Lahaye (namens ondernemers Houthem - Geulhem) inzake OV-overstappunt.

3.b - Schriftelijke inbreng de heer Naus (woordvoerder Groep Fietspad voor Schin op Geul) inzake het fietspad.

3.c - Schriftelijke inbreng de heer Houten (namens Bewonerscollectief Kern Berg) inzake toekomstige elementen gebiedsvisie Berg

3.d - Schriftelijke inbreng de heer Lodewik (namens Stichting Wij Houthem Sint Gerlach) inzake kleinschalig OV-overstappunt

4.a - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 23 november 2021.

4.b - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 29 november 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende kleinschalig OV-overstappunt.

7 - Bespreekpunten:

7.a - RIB (21.86) Groenbeleidsplan.

7.b - Stand van zaken Omgevingswet.

7.c - Duurzaamheid.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.