Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 8 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd18:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Graat attentie voor het afwijkende aanvangstijdstip.

0.2 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.3 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Voorstel college betreffende vervolg project Polfermolen.

5 - Sluiting.

6 - Verslag.