Commissie Sociaal Domein (SD) 13 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: mevrouw De Keyser namens Stichting Aktivitijd betreffende de slotmanifestatie.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 13 mei 2019.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie vluchtelingenwerk door de heer Raju Thurairajah en mevrouw Mais Sweid.

7 - Voorstel college betreffende vaststellen Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Ter kennisname Jaarverslag vluchtelingenwerk.

8.b - Notitie inburgering en integratie.

8.c - Presentatie (financiële) resultaten sociaal domein 2018 door de heer B. Mennens (directeur gemeente Valkenburg aan de Geul).

8.d - Notitie beheersmaatregelen Omnibuzz.

8.e - Notitie onderwijsachterstandenbeleid.

8.f - Raadsinformatiebulletin (27) Ondersteuning aan het Centrum voor Seksueel geweld.

8.g - Raadsinformatiebulletin (30) Nieuwe werkwijze bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.