Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 24 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.1 - Dit is de agenda voor de gecombineerde commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Economie, Financien, Toerisme en Recreatie.

0.3 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 maart a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Spreekrecht inwoners IJzeren betreffende Hart voor IJzeren: protest tegen het plan om een nieuw woningbouwproject in de kern van IJzeren te realiseren.

4 - Vaststellen van het verslag van de gecombineerde vergadering van de commissies SOB en EFTR van 3 februari 2021.

5.a - Actielijst commissie SOB.

5.b - Actielijst commissie EFTR.

6 - Voorstel college betreffende afrekening WK Veldrijden 2018.

7 - Voorstel college betreffende subsidies restauratie rijks monumentale voormalige Hervormde Irene-Emma-Elisabethkerk Plenkertstraat 45.

8.A - Bespreekpunten commissie SOB:

8.A.a - Conform afstemming in presidium: stand van zaken proces Omgevingswet.

8.A.b - Brief (5) van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake gerechtelijke uitspraak einde aan het sedert 2016 geldende landelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

8.A.c - Brief (36) van mevrouw Lataster (namens diverse bewoners van de Kruisstraat, Kapelstraat en de Limietstraat te IJzeren) inzake landmetingen perceel weideland, gelegen tussen de Kruisstraat en de Limietstraat te IJzeren.

8.A.d - Brief (61) van Ruimte voor collectief wonen inzake manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.

8.A.e - Duurzaamheid.

8.B - Bespreekpunten commissie EFTR (die zijn er niet).

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.