Commissie Sociaal Domein (SD) 2 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - LET OP: Dit is de agenda voor de gecombineerde digitale commissie Sociaal Domein - Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie.

0.3 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4.a - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 22 november 2021.

4.b - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 24 november 2021.

5.a - Actielijst Sociaal Domein.

5.b - Actielijst Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie.

6 - Voorstel college betreffende herstel waterschade en tijdelijke huisvesting Mytylschool Adelante.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Jaarverslag 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2026 van Stichting kom Leren.

7.b - Brief (2021 308) Gemeenschapshuis Achter de Erke inzake toekenning coronagelden.

7.c - Brief (2021 316) Landal Kasteeldomein de Cauberg inzake toeristenbelasting.

7.d - Brief (2021 319) KHN inzake verhoging toeristenbelasting 2023 (is betrokken bij agendapunt 7.c).

7.e - Brief (2022 9) Volleybalclub Six up Eagles combinatie Valkenburg aan de Geul inzake verkrijgen duidelijkheid over besluit huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.