Raadsvergadering 10 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 oktober 2020.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 15 oktober 2020.

B - Hamerstukken:

B.5 - Voorstel college betreffende herinrichting noordelijk deel Leeuwterrein.

C - Bespreekstukken:

C.6 - Voorstel college betreffende vaststellen ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024.

C.7 - Voorstel college betreffende vaststellen tarievenbesluiten planjaar 2021, inclusief bijbehorende verordeningen.

C.8 - Voorstel college betreffende vaststellen financiële verordening 2021.

C.9 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP, AB, CDA en VSP inzake ongehinderd.

D.10 - Sluiting.

D.11 - Besluitenlijst.