Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 13 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie EFTR de dato 23 januari 2019.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie bewonersonderzoek toerisme door de heer Vincent Nijs (onderzoeker van Toerisme Vlaanderen) met ondersteuning van J. Houben (beleidsmedewerker Fysiek en Economie).

7 - Voorstel college betreffende evaluatie Kerststad Valkenburg 2018 en kerstmarkt Gemeentegrot 2019.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Brief (6) provincie Limburg inzake begroting 2019.

8.b - Stand van zaken motie voorzet horecabeleidsplan.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.