Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 16 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers : de heer Paul Sprangers inzake Maastricht Aachen Airport .

3.a - Brief (118) de heer Derks namens Alliantie tegen uitbreiding MAA.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie ABA de dato 17 juni 2019.

5 - Actielijst.

6 - Bespreekpunten:

6.a - Raadsinformatiebulletin (41) Schuurbrand aan de Nieuweweg.

6.b - Raadsinformatiebulletin (45) Versoepelde regels voor straatartiesten.

6.c - Brief (111) gemeente Gulpen-Wittem inzake GR.

6.d - Brief (118) de heer Derks namens Alliantie tegen uitbreiding MAA (behandeling heeft plaatsgevonden bij agendapunt 3.a).

6.e - Stand van zaken over het niet toetreden tot SSC ZL.

6.f - Stand van zaken samenwerking.

6.g - Stand van zaken Agenda Valkenburg.

7 - Gewestelijke aangelegenheden.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag.