Raadsvergadering 9 februari 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
H.W.P. Trimbos,
H.W.J.M. Hardij,
J.H. Römling,
M.M.N. Knubben,
J.E.J. Blom,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
mr. E.M.J. Crombag,
H.J.M. Aussems,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
H.W.P. Bemelmans,
W.H.M.E. Weerts,
N.J.M.M. Dauven,
H.M.J.G. Cobben
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig:
dr. A. Hidding

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 15 december 2014.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende IROKO-rapport ‘Samen verder bouwen’, strategische visie WOZL ‘Werken is ontwikkelen en participeren’, 1e begrotingswijziging 2015 WOZL en meerjarenbegroting 2016-2018 WOZL.

6.HA - Voorstel college betreffende vaststellen partiële herziening ‘Bestemmingsplan Kruisstraat 15 te IJzeren’.

7 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul 2015.

8 - Voorstel college betreffende Kampeerbeleid.

9 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

10 - Sluiting.

11 - Besluitenlijst.