Commissie Fysiek Domein (FD) 24 januari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterBert Hardij

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

3.a - Spreekrecht mevrouw Peeters namens Stichting Natuurlijk Geuldal betreffende Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Fysiek Domein de dato 22 november 2022.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie gewijzigde woningbouwplannen Villa Via Nova door Nadja van Es (Jongen Projectontwikkeling) en Roel van der Linden (Architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg).

7 - Presentatie Groenbeleidsplan door Romy Zwiers (bureau Verbeek) en Anne-Mara Gerrets (beleidsmedewerker Natuur en Landschap).

8 - Voorstel college betreffende vaststellen Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Duurzaamheid.

9.b - Stand van zaken Omgevingswet.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.