Commissie Sociaal Domein (SD) 1 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze plaats.
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B Rooding-Eurlings

Agenda

0.2 - Het agendapunt spreekrecht burgers vindt in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 29 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 23 november 2020.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020.

7 - Voorstel college betreffende Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 e.v.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Brief (334) van VNG inzake ledenbrief ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.