Raadsvergadering 5 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

B - Hamerstuk:

B.3 - Voorstel college betreffende krediet nieuwbouw Openbare Basisschool Berg.

C - Bespreekstukken:

C.4 - Voorstel college betreffende vaststellen ontwerpbegroting planjaren 2020-2023.

C.5 - Voorstel college betreffende vaststellen tarievenbesluiten planjaar 2020, inclusief bijbehorende verordeningen.

C.6 - Voorstel college betreffende vaststellen financiële verordening 2020.

D.7 - Sluiting.

D.8 - Besluitenlijst.