Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 21 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd21:45 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Het aangegeven aanvangstijdstip van deze vergadering is onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de eindtijd voorafgaande vergadering commissie Sociaal Domein (die om 19.00 uur start).

0.2 - Gezien de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering NIET in de raadzaal bijwonen.

0.4 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 11 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.5 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: via schriftelijke inbreng.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 juni 2020.

5 - Actielijst.

6 - - Vervalt - Presentatie brandweer door de heer Jos Laumen (kazernechef/officier van dienst bij Brandweer Zuid-Limburg). De presentatie is verplaatst naar de commissie ABA van 30 november a.s.

7 - Voorstel college betreffende vaststellen Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Stand van zaken corona.

8.b - Stand van zaken samenwerking.

9 - Gewestelijke aangelegenheden (behandeling heeft plaatsgevonden bij agendapunt 8.b.).

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.