Raadsvergadering 9 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 11 oktober 2021.

B.4 - Bestuurlijke aangelegenheden: voordracht burgerlid.

C - Bespreekstukken:

C.5 - Voorstel college inzake Versterkingsplan Sociaal Domein.

C.6 - Voorstel college inzake programma nafase watersnoodramp.

C.7 - Voorstel college inzake ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.

C.8 - Voorstel college betreffende vaststellen tarievenbesluiten planjaar 2022, inclusief bijbehorende verordeningen.

D.9 - Sluiting.

D.10 - Besluitenlijst.