Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 3 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats.
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.1 - LET OP: gecombineerde commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer én Economie, Financiën Toerisme en Recreatie.

0.3 - Het agendapunt spreekrecht burgers vindt in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 29 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4.a - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie SOB van 24 november 2020.

4.b - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie EFTR van 25 november 2020.

5.a - Actielijst commissie SOB.

5.b - Actielijst commissie EFTR.

6 - Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekspresentatie vuursteenmijnen.

7.a - Bespreekpunten commissie SOB:

7.a.a - Brief (311) van Actiegroep Neerhem op de Rem en brief (7) van familie Houten-Andriolo inzake verkeersproblematiek Neerhem.

7.a.b - Raadsinformatiebulletin (20.88) Voortgang integrale ontwikkelvisie Berg.

7.a.c - Duurzaamheid.

7.b - Bespreekpunten commissie EFTR:

7.b.a - Brief (299) van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake cijfers over luchtvracht MAA.

7.b.b - Raadsinformatiebulletin (20.90) Voortgang uitvoering Visie Vrijetijdseconomie 2030.

7.b.c - Stand van zaken legeskosten dossier Par’Course.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.