Raadsvergadering 30 maart 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur

Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers,
H.M.J.G. Cobben,
H.W.J.M. Hardij,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
H.W.P. Trimbos,
mr. E.M.J. Crombag,
M.M.N. Knubben,
J.E.J. Blom,
H.W.P. Bemelmans,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
H.J.M. Aussems,
W.H.M.E. Weerts,
N.J.M.M. Dauven,
dr. A. Hidding,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
C.M.J. Fulmer-Bouwens

Aanwezige collegeleden:
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 9 februari 2015.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende inzet investeringsbudget buitensport-complexen.

6 - Voorstel college betreffende dorpsontwikkelingsplan kern Vilt.

7 - Voorstel college betreffende vaststellen beleidsnota antennemasten gemeente Valkenburg aan de Geul 2015.

8 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

9 - Sluiting.

10 - Besluitenlijst.

11 - Amendement fracties AB, VVD en PGP inzake Dorpsontwikkelingsplan kern Vilt.