Raadsvergadering 18 mei 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
J.E.J. Blom,
N.J.M.M. Dauven,
M.M.N. Knubben,
J.H. Römling,
H.M.J.G. Cobben,
H.W.J.M. Hardij,
W.H.M.E. Weerts,
mr. E.M.J. Crombag,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
R.P.G.M. Schurgers,
mr. B.M.J.F. Eurlings
H.W.P. Bemelmans

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig met kennisgeving:
dr. A. Hidding,
H.J.M. Aussems,
H.W.P. Trimbos

Agenda

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Voorstel college betreffende kunstgrasvelden en kleine aanpassingen overige sportcomplexen.

4 - Sluiting.

5 - Besluitenlijst.

6 - Amendement fracties AB, PGP en VVD inzake kunstgrasvelden en kleine aanpassingen overige sportcomplexen.