Commissie Economisch Domein (ED) 23 november 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterNelleke Gilissen

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

  • 1 (4.3M)

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

  • 2 (1.1M)

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

  • 3 (95.8K)

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Economisch Domein de dato 20 september 2023.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie evaluatie Ondernemersdesk door Miranda Wennekes (beleidsmedewerker Economie en Toerisme).

7 - Raadsnota verwerving start 4e etappe in de Tour de France Femmes 2024.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Stand van zaken Visie Vrijetijdseconomie.

8.b - Auw Wieverbal 2024.

  • 8b (23.0M)

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

  • 9 (267.6K)

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

  • 11 (272.5K)

12 - Verslag.