Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 25 september 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

  • 1 (262.7K)

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

  • 2 (327.2K)

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

  • 3 (92.8K)

4.a - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 5 juni 2023.

4.b - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 3 juli 2023.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving.

7 - Voorstel college betreffende advies aanwijzing lokale publieke media-instelling.

8 - Voorstel college betreffende herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023.

9.a - Algemene informatie inzake Wijziging Wet Gemeenschappelijke regelingen.

9.b - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD.

10 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

11 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

12 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.

13 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling WOLZ.

14 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

15 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

16 - Bespreekpunten:

16.a - Stand van zaken samenwerking.

16.b - RIB (23.31) Jaarverslag VVTH.

16.c - Jaarsstukken Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. 2022.

17 - Gewestelijke aangelegenheden.

  • 17 (162.6K)

18 - Rondvraag.

19 - Sluiting.

  • 19 (295.3K)

20 - Verslag.