Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 23 oktober 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMevrouw M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers: voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen.

4 - Voorstel college betreffende krediet nieuwbouw Openbare Basisschool Berg.

5 - Voorstel college betreffende vaststellen ontwerpbegroting planjaren 2020 – 2023.

6 - Sluiting.

7 - Verslag.