Raadsvergadering 10 november 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige leden van de raad:
H.J.M. Aussems,
H.M.J.G. Cobben,
H.W.P. Bemelmans,
R.P.G.M. Schurgers,
M.M.N. Knubben,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
H.W.J.M. Hardij,
H.W.P. Trimbos,
mr. E.M.J. Crombag,
N.J.M.M. Dauven,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
J.H. Römling,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
W.H.M.E. Weerts,
J.E.J. Blom,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
dr. A. Hidding
Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Voorstel college tot het vaststellen van de programmabegroting 2016-2019.

3.1 - Motie fracties PGP, AB en VVD inzake project 'dubbel duurzaam'.

3.2 - Motie fracties VVD, AB en PGP inzake herschikking gebied in het centrum van Valkenburg aan de Geul met betrekking tot afdracht reclamebelasting en bijdrage kosten activiteiten Kerststad.

3.3 - Motie fractie AB inzake extra gelden accommodatiebeleid.

4 - Voorstel college betreffende betreffende tegemoetkoming in extra kosten veiligheidsmaatregelen Gemeentegrot.

5 - Voorstel college betreffende veiligheids- en verkeersmaatregelen Kerststad, editie 2015.

6 - Voorstel college betreffende het nieuwe museum.

6.1 - Amendement namens de fracties PGP, AB en VVD inzake raadsnota het nieuwe museum.

7 - Voorstel college tot het vaststellen van het tarievenbesluit 2016, inclusief de bijbehorende verordeningen.

8 - Sluiting.

9.1 - Algemene Beschouwingen fractie AB.

9.2 - Algemene Beschouwingen fractie VVD.

9.3 - Algemene Beschouwingen fractie CDA.

9.4 - Algemene Beschouwingen fractie PGP.

9.5 - Algemene Beschouwingen fractie D66.

10 - Besluitenlijst.