Commissie Fysiek Domein (FD) 20 september 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterB. Hardij

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Fysiek Domein de dato 31 mei 2022.

5 - Actielijst: totaaloverzicht acties en toezeggingen commissies en raadsvergaderingen (aangevuld 14/09/22).

6 - Voorstel college betreffende aanpassing starterslening.

7 - Voorstel college betreffende update project en vaststelling gewijzigde “Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022”.

8 - Voorstel college betreffende uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Duurzaamheid.

9.b - Stand van zaken Omgevingswet.

9.c - Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag (concept).