Commissie Sociaal Domein (SD) 25 november 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterChrétien Jamin

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende

7 - Bespreekpunten:

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag (concept).