Commissie Sociaal Domein (SD) 2 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDe heer J. Blom

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 29 oktober a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Voorstel college betreffende Versterkingsplan Sociaal Domein.

5 - Sluiting.

6 - Verslag.