Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 8 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze plaats.
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.2 - Het agendapunt spreekrecht burgers vindt in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 29 januari a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 30 november 2020.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie politie door de heer L. Notten (Teamchef basisteam Heuvelland).

7 - Bespreekpunten:

7.a - Raadsinformatiebulletin (21.02) NOVI-gebied Zuid-Limburg: Rijk en regio werken samen aan hardnekkige opgaven van Zuid-Limburg.

7.b - Jaarwisseling 2020 – 2021 / vuurwerk.

7.c - Stand van zaken corona.

7.d - Stand van zaken samenwerking.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag.