Raadsvergadering 23 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 9 mei 2022.

4 - Uitleg proces en aanbieden concept coalitieakkoord 2022 – 2026.

5 - Verkiezing en benoeming wethouders.

6 - Installatie wethouders.

7 - Onderzoek geloofsbrieven en toelating/installatie raadsleden.

8 - Voorstel betreffende Verordening op de raadscommissies 2022 – 2026.

9 - Voordracht/benoeming burgerleden en afleggen eed of belofte.

10 - Afscheid vertrekkende wethouders.

11 - Sluiting.

12 - Concept besluitenlijst.