Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 25 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.2 - Vanwege de corona maatregelen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 20 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 16 september 2020.

5 - Actielijst.

6 - Toelichting informatie fact-sheet Visit Zuid-Limburg door Anya Niewierra (directeur Visit Zuid-Limburg).

7 - Presentatie RSM accountant door de heer drs. Stefan Prevoo (manager RSM Nederland Accountants N.V.)

8 - Presentatie eerste denkrichting evenementenbeleid door Marijke Embregts (beleidsmedewerker Economie Toerisme en Recreatie).

9 - Voorstel college betreffende Facetbestemmingsplan Ondergeschikte horeca bij detailhandel.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs.

11 - Voorstel college betreffende BsGW.

12 - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2020.

13 - Voorstel college betreffende Polfermolen na 31 december 2020.

14 - Voorstel college betreffende najaarsnota 2020.

15 - Bespreekpunten:

16 - Gewestelijke aangelegenheden.

17 - Rondvraag.

18 - Sluiting.

19 - Verslag.