Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 20 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.1 - Dit is de agenda van de gecombineerde commissie Algemene Zaken en Middelen & Economisch Domein.

0.3 - Uitnodiging gecombineerde commissie Algemene Zaken en Middelen & Economisch Domein.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

2.a - Toelichting noodfonds (ovb agendavaststelling).

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4.a - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 30 januari 2023.

4.b - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Economisch Domein de dato 25 januari 2023.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027.

7 - Voorstel betreffende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Stand van zaken samenwerking.

8.b - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.