Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 20 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende

7 - Bespreekpunten:

7.a - Stand van zaken samenwerking.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag (concept).