Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 2 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 mei a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Ter kennisname: verslag van de gecombineerde digitale commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 24 maart 2021. Dit verslag wordt vastgesteld in de commissie SOB van 1 juni 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende Starterslening Valkenburg aan de Geul 2021.

7 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Brief (75) Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake afschrift brief aan GS en PS.

8.b - Raadsinformatiebulletin (21.34) Evenementenbudget 2020 en 2021.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.