Commissie Fysiek Domein (FD) 14 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterBert Hardij

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Fysiek Domein de dato

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende

7 - Bespreekpunten:

7.a - Stand van zaken Omgevingswet.

7.b - Duurzaamheid.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag (concept).