Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 27 september 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J. Blom

Agenda

0.1 - Deze vergadering start rond 19.00 uur, dit is afhankelijk van het einde van de voorafgaande commissie Sociaal Domein.

0.3 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 17 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng inzake handhavingsverzoeken Camping Vinkenhof.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van 7 juni 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende Archiefverordening 2021.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Stand van zaken corona.

7.b - Stand van zaken samenwerking.

7.c - Handhavingsverzoeken Camping Vinkenhof.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag.