Commissie Sociaal Domein (SD) 21 november 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterCh. Jamin

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 19 september 2022.

5 - Actielijst: totaaloverzicht acties en toezeggingen commissie- en raadsvergaderingen.

6 - Presentatie Community Care Sevagram door Lars Nicolaes (directie secretaris cluster Heuvelland) en Bianca Bertram (coördinator Community Care).

7 - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en begrotingswijziging 2023-1 en MJP 2024-2026.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Brief (324) Adviesraad Sociaal Domein inzake jaarverslag 2021.

9.b - RIB (22.90) Onderzoek Burgerkracht.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag (concept).