Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 7 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Dit is een gecombineerde commissie SOB/EFTR.

Agenda

0.1 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Spreekrecht burgers.

2.a - De heer L. Spits inzake herbouw Wolfstoren.

3 - Vaststelling van de agenda.

4 - Voorstel college betreffende herinrichting noordelijk deel Leeuwterrein.

5 - Sluiting.

6 - Verslag.