Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 15 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gezien de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering NIET in de raadzaal bijwonen.

0.3 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 11 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: via schriftelijke inbreng.

3.a - Schriftelijke inbreng spreekrecht Camping Oriental betreffende bestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

3.b - Schriftelijke inbreng de heer Smeets betreffende plannen realisatie Croix de Bourgogne en 2 dependances.

4 - Vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van 16 juni 2020 en 1 juli 2020.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie de wijkkantonnier door heer de Pierre Keijdener (wijkkantonnier).

7 - Presentatie stand van zaken Croix de Bourgogne door wethouder C. Vankan en de heer B. van Eijsden (teamleider Fysieke en Economische Ontwikkeling).

8 - Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’.

9 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen - verblijfsrecreatie Sibberhuuske Dorpstraat 78 te Valkenburg.

10 - Voorstel college betreffende verbreden samenwerking met de gemeenten Meerssen en Maastricht door het Optimaliseren van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Duurzaamheid.

11.b - Stand van zaken Kasteel Oost.

11.c - Brief (69) van Stichting Natuurlijk Geuldal inzake aanbieden nota aan college en raad over Kwaliteitscommissie Limburg (KCL).

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.