Commissie Sociaal Domein (SD) 22 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 maart a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Spreekrecht de heer Pisters (namens vv Walram) betreffende het Sport- en Accommodatiebeleid.

3.b - Spreekrecht de heer Dautzenberg (namens Valkenburgse Hockey Vereniging Sjinborn) betreffende armaturen (veldverlichting) (heeft ook betrekking op het Sport- en Accommodatiebeleid).

3.c - Spreekrecht de heer Candel (namens v.v. Berg’28) betreffende het Sport- en Accommodatiebeleid.

3.d - Spreekrecht de heer Spronk (namens vereniging Tennis Padel Geuldal) betreffende het Sport- en Accommodatiebeleid.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Sociaal Domein van 1 februari 2021.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie bibliotheekwerk en laaggeletterdheid door Esther Slits en Pollie Kaal (Stichting Heuvelland Bibliotheken).

7 - Voorstel college betreffende actieplan: Jeugdbeleid van, voor en door de jeugd (inclusief presentatie).

8 - Voorstel college betreffende WOZL zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL (de heer F. Dijk - WOZL/WSP Parkstad - neemt deel om vragen te beantwoorden).

9 - Voorstel college betreffende aanvulling Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024.

10 - Voorstel college betreffende Valkenburg aan de Geul beweegt (inclusief ontvangen brieven).

11 - Bespreekpunten:

11.a - Brief (66) van Lokaal FNV inzake problemen met CAK mogen niet leiden tot schulden voor minima.

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.